Mike Krstic Trio

Mike Krstic Trio

Miloš Miša Krstić je džez pijanista, kompozitor, aranžer, profesor, esejista i pisac rođen 1947. godine u Beogradu. 
Diplmirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1990. godine. Prvi je jugoslovenski muzičar koji je magistrirao džez u Americi,
 na SIUE- Southern Illinois Univerity at Edwardsville na dvogodišnjem master programu "jazz piano performance" od 1993. godine do 1995. godine. 
Na fakultetu u Edwardsvillu radio je kao asistent za predmete: rad sa kombo sastavima, muzička analiza koncerata i istorija big bendova 30-tih i 40-tih. 
Predavao je kao profesor od 2012-2015 na Odseku za jazz na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predmete istorija džeza i harmonije na klaviru i u Muzičkoj školi "Stanković" od 1996-2015. godine klavir, istoriju džeza i male sastave u Srbiji. Godine 2020. dobio je nagradu za životno delo od srpskog Nišvil festivala.