Licenciranje

Zainteresovanim izdavačima nudimo mogućnost licencnog objavljivanja naših džez izdanja u digitalnom i fizičkom obliku. U dogovoru sa nama možete koristiti i dela iz našeg džez kataloga u sinhronizaciji sa Vašim delom.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj vid saradnje, pažljivo popunite formular. Naš tim za licenciranje će Vam se obratiti u najkraćem roku.

Napomena: Sva prava proizvođača i nosioca autorskog prava na snimljenom delu su zadržana. Bez prethodne dozvole je zabranjeno umnožavanje, iznajmljivanje (posuđivanje), javno izvođenje i korišćenje za radiodifuziju.